110 W / 16mm Spigot / 230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
500 W / 28mm socket / 110-230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
140 W / Integrated Stand / 16mm Spigot / 110-230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
115 W / Integrated Stand / 16mm Spigot / 110-230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
2200 W / 28mm socket / 110-230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
1250 W / 28mm socket / 110-230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
840 W / 28mm socket / 230V Supply
1 Dia 2 Días 3 Días
Handheld / Battery Powered
1 Dia 2 Días 3 Días
Handheld / Battery Powered
1 Dia 2 Días 3 Días
Handheld / Battery Powered
1 Dia 2 Días 3 Días* Precio por día (IVA no Incluido).